1. hes

  hes adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. heshet

  heshet innebär att rösten inte låter klar och beror på att de normala stämbandssvängningarna är störda.
 3. Hesa Fredrik

  Hesa Fredrik, vardagligt namn på anordning (tyfon) för att ge ljudlarm till allmänheten (varning, viktigt meddelande).
 4. hess

  hess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen h, vanligen kallad b.
 5. hesperis

  hesperis, Hesperis, släkte korsblommiga växter med ca 30 arter två- eller fleråriga körtelhåriga örter med upprätt växtsätt och äggrunda till lansettlika, strödda blad.
 6. Hesperiidae

  Hesperiidae, det vetenskapliga namnet på fjärilsfamiljen tjockhuvuden.
 7. Hesione

  Hesione (grekiska Hesione), i grekisk myt dotter till den trojanske kungen Laomedon.
 8. Hesperioidea

  Hesperioidea, det vetenskapliga namnet på överfamiljen tjockhuvudfjärilar.
 9. Hesperornis

  Hesperornis, utdött släkte dykande, marina fåglar av ordningen Hesperornithiformes som levde under slutet av krita (för ca 75–65 miljoner år sedan).
 10. hesitation

  hesitation, tvekan.