1. het källa

  het källa, typ av termalkälla där vattnet har en temperatur som är högre än människokroppens.
 2. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 3. heterotrofi

  heterotrofi, en organisms förmåga att syntetisera cellmaterial med organiska föreningar som kolkälla.
 4. heterogen

  heterogen betyder att något består av delar som är olika varandra.
 5. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 6. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 7. hetfläck

  hetfläck, hotspot , område med hög vulkanisk aktivitet beläget ovanför en mantelplym bestående av uppåtstigande magma från manteln.
 8. hettiter

  hettiter, forntida indoeuropeiskt folk i centrala Mindre Asien.
 9. hetär

  hetär, prostituerad i antikens Grekland.

 10. heta linjen

  heta linjen, direkt sambandsförbindelse (fjärrskrift och telefon), upprättad efter Cubakrisen 1962 mellan USA:s och Sovjetunionens högsta politiska ledningar, med syfte att utgöra en snabb kontakt- och förhandlingskanal i internationella kriser och därmed minska riskerna för ett oavsiktligt kärnvapenkrig.