1. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 2. Gregor Mendel

  Gregor Mendel var en österrikisk munk som upptäckte hur olika egenskaper ärvs och som därför kallas genetikens fader.
 3. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 4. heterozygot

  1heterozygot [-sygå´t] adj., neutr. ~ ORDLED: hetero-zyg-ot
  Svensk ordbok
 5. heterozygot

  2heterozygot [-sygå´t] subst. ~en ~er ORDLED: hetero-zyg-ot-en
  Svensk ordbok
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 7. klyvning

  klyvning, egentligen utklyvning , förekomst av genetiskt olika kategorier i avkomman från föräldrar som är heterozygota för gener som påverkar en viss egenskap.
 8. genpool

  genpool, samtliga gener i en population eller en art.
 9. hemoglobinopati

  hemoglobinopati, tillstånd med avvikande sammansättning eller nedsatt syntes av hemoglobinmolekylen.
 10. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.