1. Hets

  Hets, film i regi av Alf Sjöberg (premiär 1944).
 2. hets

  hets subst. ~en ORDLED: hets-en
  Svensk ordbok
 3. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 4. hetsätning

  hetsätning är en ätstörning och är detsamma som bulimi.
 5. hetshunger

  hetshunger, detsamma som bulimi.
 6. hetshunger

  het`shunger subst. ~n ORDLED: hets--hungern
  Svensk ordbok
 7. hetsjakt

  het`sjakt subst. ~en ~er ORDLED: hets--jakt-en
  Svensk ordbok
 8. hetsäta

  het`säta verb hetsåt hetsätit, pres. hetsäter ORDLED: hets--ät-er SUBST.: hetsätande, hetsätning
  Svensk ordbok
 9. hetsa

  het`sa verb ~de ~t ORDLED: hets-ar SUBST.: hetsande, hetsning; hets
  Svensk ordbok
 10. hetsig

  het`sig adj. ~t ORDLED: hets-ig
  Svensk ordbok