1. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 2. Hets

  Hets, film i regi av Alf Sjöberg (premiär 1944).
 3. heta linjen

  heta linjen, direkt sambandsförbindelse (fjärrskrift och telefon), upprättad efter Cubakrisen 1962 mellan USA:s och Sovjetunionens högsta politiska ledningar, med syfte att utgöra en snabb kontakt- och förhandlingskanal i internationella kriser och därmed minska riskerna för ett oavsiktligt kärnvapenkrig.
 4. hetsätning

  hetsätning, detsamma som bulimi.
 5. hets

  hets subst. ~en ORDLED: hets-en
  Svensk ordbok
 6. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 8. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 9. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 10. exoplanet

  exoplanet, planet som kretsar kring en annan stjärna än solen.