1. hetsig

  het`sig adj. ~t ORDLED: hets-ig
  Svensk ordbok
 2. Erik av Pommern

  Erik av Pommern, född cirka 1382, död 3 maj 1459, norsk, dansk och svensk kung.
 3. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 4. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 5. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp är att hota eller tala illa om människor på grund av deras utseende, ursprung, religion, sexuella läggning eller könstillhörighet.

 6. bukt

  bukt, slinga som ett drevdjur beskriver när det löper undan den drivande hunden.
 7. homosexualitet

  homosexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av samma kön som den själv.
 8. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 9. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 10. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).