1. HIA

  HIA, förkortning för hjärtinfarktavdelning, dvs. sjukhusavdelning som är speciellt uppbyggd för vård av patienter med hjärtinfarkt eller annan svår hjärtsjukdom.
 2. hiatus

  hiatus, vokalmöte, följd av vokaler som uppkommer vid ord- eller morfemgränser, t.ex. t a ut, n i eller vi, d u undrar, b eakta.
 3. Hiawatha

  Hiawatha, född ca 1525, död ca 1575, mohawkindian.
 4. hiatus

  hiatus, i anatomin: öppning i mjukdel eller skelettdel, t.ex. hiatus aorticus, öppningen för aorta i mellangärdet, hiatus sacralis, den nedre öppningen i korsbenet till ryggmärgskanalen.
 5. hiatus

  hiatus, vokalmöte, som i klassisk poetik ansågs olämpligt.
 6. hiatus

  hiatus, inom geologi: ”lucka” i en lagerserie, dvs. förhållandet att en viss tid av jordens historia inte finns representerad i form av bergarter inom ett visst område.
 7. Hiatellidae

  Hiatellidae, det vetenskapliga namnet på en familj marina musslor med några få arter i Norden.
 8. Hiab AB

  Hiab AB, Hudiksvall, företag som tillverkar hydrauliska fordonskranar.
 9. hiatusinsufficiens

  hiatusinsufficiens, svaghet eller vidgning av den öppning i mellangärdet där matstrupen passerar.
 10. HIAG

  HIAG, förkortning för Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit (’Organisationen för inbördes hjälp’), tysk organisation grundad efter andra världskriget av och för forna soldater i Waffen-SS.