1. hiatus

  hiatus, vokalmöte, följd av vokaler som uppkommer vid ord- eller morfemgränser, t.ex. t a ut, n i eller vi, d u undrar, b eakta.
 2. Hiatellidae

  Hiatellidae, det vetenskapliga namnet på en familj marina musslor med några få arter i Norden.
 3. hiatus

  hiatus, i anatomin: öppning i mjukdel eller skelettdel, t.ex. hiatus aorticus, öppningen för aorta i mellangärdet, hiatus sacralis, den nedre öppningen i korsbenet till ryggmärgskanalen.
 4. hiatus

  hiatus, vokalmöte, som i klassisk poetik ansågs olämpligt.
 5. hiatus

  hiatus, inom geologi: ”lucka” i en lagerserie, dvs. förhållandet att en viss tid av jordens historia inte finns representerad i form av bergarter inom ett visst område.
 6. hiatusinsufficiens

  hiatusinsufficiens, svaghet eller vidgning av den öppning i mellangärdet där matstrupen passerar.
 7. hiatushernia

  hiatushernia, medicinsk term: mellangärdsbråck.
 8. hiatus

  hiatus [hia`- el. hia´-] subst., best. f. ~ el. ~en ORDLED: hiat-us-en
  Svensk ordbok
 9. John Hiatt

  Hiatt, John, född 1952, amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare.