1. hierarki

  hierarki kallas en ordning där någon eller något står över andra eller annat, som i sin tur kanske står över sådana som står ännu lägre.
 2. hierarki

  hierarki [hi(e)rarki´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hier-ark-in
  Svensk ordbok
 3. hierarkisk provtagning

  hierarkisk provtagning (jämför hierarki), detsamma som flerstegsurval.
 4. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet är ett system som används inom biologin där de levande varelserna ordnas och namnges efter hur de är släkt med varandra.
 5. hierarkisk

  hierarkisk [hi(e)rar´k-] adj. ~t ORDLED: hier-ark-isk
  Svensk ordbok
 6. guldsmedskonst

  guldsmedskonst, traditionell benämning på bearbetningen av ädla metaller, ädelstenar, pärlor och emalj i syfte att smycka levande varelser, föremål och byggnader.
 7. självförverkligande

  självförverkligande, uppnående av långsiktiga livsmål.
 8. periodik

  periodik, melodiska regelbundenheter och symmetrier inom den musikaliska formläran.
 9. myteri

  myteri kallas ett uppror där några tar makten från dem som de egentligen måste lyda.
 10. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.