1. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 2. hieroglyf

  hieroglyf [hi(e)rogly´f] subst. ~en ~er ORDLED: hiero-glyf-en
  Svensk ordbok
 3. hieroglyfantilop

  hieroglyfantilop, annat namn på arten buskbock.
 4. hieroglyform

  hieroglyform, annat namn på arten klippyton.
 5. Rosettestenen

  Rosettestenen, Rosettastenen, en stor stenplatta med en inskrift från 196 f.Kr.
 6. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 7. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 8. ideogram

  ideogram, skrivtecken som står för begrepp (och inte för språkljud eller stavelse), t.ex. § för ’paragraf’ och % för ’procent’.
 9. emblem

  emblem (franska emblème, av grekiska emblēma ’inlagt arbete’ m.m., till emballō, eg.: ’kasta in’), märke med symbolisk funktion.
 10. bildskrift

  bildskrift, ideografisk skrift, piktografisk skrift, skrift med bildliknande tecken, t.ex. de egyptiska hieroglyferna.