1. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 2. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 3. hinayana

  hinayana, hīnayāna, traditionell benämning på den gamla buddhismen som ”den lilla farkosten” (dvs. en farkost för de få).
 4. hin

  hin, ensamt eller i uttryck som hin håle, hin onde, eufemism för djävulen.
 5. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).
 6. Hindenburg

  Hindenburg, tyskt luftskepp.
 7. hindersprövning

  hindersprövning, klarläggande om det finns hinder mot att två personer ingår äktenskap, t.ex. att någon av parterna redan är gift.
 8. hinduisk tideräkning

  hinduisk tideräkning, se indisk tideräkning.
 9. hindu

  hindu, ursprungligen persisk benämning på invånare i Indien, senare beteckning för anhängare av hinduism.
 10. Hinke Bergegren

  Bergegren, Henrik ( Hinke), 1861–1936, tidningsman och socialistisk agitator.