1. Hinke Bergegren

  Bergegren, Henrik ( Hinke), 1861–1936, tidningsman och socialistisk agitator.
 2. hink

  hink subst. ~en ~ar ORDLED: hink-en
  Svensk ordbok
 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. hinka

  hink`a verb ~de ~t ORDLED: hink-ar SUBST.: hinkande
  Svensk ordbok
 5. hinkvis

  hink`vis adv. ORDLED: hink-vis
  Svensk ordbok
 6. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.
 7. nymalthusianism

  nymalthusianism, befolkningspolitisk rörelse med ursprung i The Malthusian League, ett sällskap bildat i London 1877 med efterföljare i Nederländerna och Tyskland följande årtionde.
 8. August Palm

  Palm, August,Mäster Palm”, född 5 februari 1849, död 14 mars 1922, socialdemokratisk pionjär och agitator.

 9. Lennart Hellsing

  Lennart Hellsing skrev verser och dikter för barn.
 10. Brand

  Brand, anarkisternas och ungsocialisternas tidskrift, startad i Stockholm 1898.