1. Hinke Bergegren

  Bergegren, Henrik ( Hinke), 1861–1936, tidningsman och socialistisk agitator.
 2. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 3. hink

  hink subst. ~en ~ar ORDLED: hink-en
  Svensk ordbok
 4. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.
 5. hinka

  hink`a verb ~de ~t ORDLED: hink-ar SUBST.: hinkande
  Svensk ordbok
 6. hinkvis

  hink`vis adv. ORDLED: hink-vis
  Svensk ordbok
 7. August Palm

  Palm, August,Mäster Palm”, född 5 februari 1849, död 14 mars 1922, socialdemokratisk pionjär och agitator.

 8. Lennart Hellsing

  Lennart Hellsing skrev verser och dikter för barn.
 9. stäva

  stäva, laggkärl, till form och funktion motsvarande en hink men utan grepe och vanligen med handtag av en längre uppstickande stav med insvängda och rundade kanter.
 10. nymalthusianism

  nymalthusianism, befolkningspolitisk rörelse med ursprung i The Malthusian League, ett sällskap bildat i London 1877 med efterföljare i Nederländerna och Tyskland följande årtionde.