1. hjälparceller

  hjälparceller, hjälpar-T-celler, helper-celler, engelska helper cells, en speciell form av T-lymfocyter.
 2. hjälpverb

  hjälpverb, verb som har en enkel betydelse och som konstrueras med verbfras som bestämning.
 3. hjälpjag

  hjälpjag, motspelare i psykodrama.
 4. hjälpmedelscentral

  hjälpmedelscentral, enhet inom hälso- och sjukvården för hjälpmedelsfrågor i anslutning till rehabilitering och habilitering.

 5. inlärd hjälplöshet

  inlärd hjälplöshet, ett tillstånd karakteriserat av passivitet, nedstämdhet och oförmåga att se sammanhang.
 6. hjälpare

  hjälpare, djurindivid som hjälper till med t.ex. revirförsvar, ruvning, matning och försvar av ungar utan att vara förälder till dessa.
 7. hjälparbete

  hjälparbete, frivilligarbete, oavlönat arbete av oegennyttiga skäl eller utfört av en medlem i en organisation. 

 8. hjälp

  2hjälp subst. ~en ~er ORDLED: hjälp-en
  Svensk ordbok
 9. hjälp

  1hjälp subst. ~en ~ar ORDLED: hjälp-en
  Svensk ordbok
 10. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.