1. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.
 2. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok
 3. artificiellt hjärta

  artificiellt hjärta, konstgjort hjärta, används inom avancerad hjärtsjukvård för att helt eller delvis ersätta ett sviktande mänskligt hjärta.
 4. Jesu hjärta

  Jesu hjärta, symbol för Jesu kärlek, vanlig i romersk-katolsk fromhet.
 5. Mörkrets hjärta

  Mörkrets hjärta, Heart of Darkness, långnovell av den brittiske författaren Joseph Conrad, utgiven 1902.

 6. hjärtat

  hjärtat är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen; se hjärta.
 7. hjärtaneurysm

  hjärtaneurysm, lokal utvidgning av den vänstra hjärtkammarens vägg.
 8. hjärtansfröjd

  hjärtansfröjd, annat namn på växtarten citronmeliss.
 9. hjärtarytmi

  hjärtarytmi, hjärtrytmrubbning, störning av hjärtats normala rytm.
 10. hjärtattack

  hjärt`attack subst. ~en ~er ORDLED: hjärt--at-tack-en
  Svensk ordbok