1. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 2. hjuldjur

  hjuldjur, Rotatoria, Rotifera, stam små djur, vanligen mellan 0,4 och 1 mm långa, några få 2 mm.
 3. stegel och hjul

  stegel och hjul, stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på en respektive fyra lodrätt stående pålar.
 4. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 5. hjulupphängning

  hjulupphängning, det system av länkarmar, leder, fjädrar och dämpare som förbinder ett fordons hjul med fordonets chassi och överför krafter mellan fordon och mark vertikalt, i fordonets längdriktning (driv- och bromskrafter) och i sidled.
 6. hjulorm

  hjulorm, enligt främst sydsvensk folktro en mycket stor orm som förflyttar sig genom att bita sig själv i stjärten och bilda ett hjul, som sedan rullar fram mycket snabbt.
 7. hjulångare

  hjulångare är en båt som drivs av en ångmaskin och skovelhjul.
 8. hjulspindlar

  hjulspindlar, Araneidae, familj spindlar som har världsvid utbredning och omfattar över 2 800 arter, varav ca 40 i Sverige, bl.a. korsspindel, kvadratspindel, vasshjulspindel och tre arter sektorspindlar (de senares systematiska ställning är dock oklar).
 9. hjulmakare

  hjulmakare, tillverkare av trähjul med ekrar infällda i ett tränav för kärror, last- och åkvagnar.
 10. Hjularöd

  Hjularöd, gods i Harlösa socken, Eslövs kommun, Skåne (Skåne län).