1. axel

  axel är inom tekniken en cylinderformad stång som kan snurra runt eller bära upp något som snurrar kring den.
 2. kardantunnel

  kardantunnel, benämning på det tunnelliknande utrymme som formats i golvplattan på fordon för att ge plats för kardanaxel från drivaggregat till drivande hjulaxel.
 3. bromssläde

  bromssläde, järnvägsteknisk anordning bestående av två parallella bromsskor, förbundna med varandra via en tvärslå.
 4. mangel

  mangel, apparat för mangling.
 5. enaxlad

  e`naxlad adj. enaxlat ORDLED: en--axl-ad
  Svensk ordbok
 6. axial

  axia´l adj. ~t ORDLED: axi-al
  Svensk ordbok
 7. arborr

  a`rborr subst. ~en el. ~et, ~ar el. ~ ORDLED: ar--borr-en
  Svensk ordbok
 8. axel

  ax´el subst. ~n axlar ORDLED: axl-ar
  Svensk ordbok
 9. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok