1. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 2. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 3. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 4. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 5. vattenhjul

  vattenhjul, skovelhjul som bringas att rotera av strömmande vatten, vars energi därmed omvandlas till mekanisk energi.
 6. kugghjul

  kugghjul, huvudkomponent i kuggväxel.
 7. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 8. lok

  lok, lokomotiv, järnvägsfordon med drivutrustning, drivmaskin och kraftöverföring, avsett att dra tåg.
 9. Hermann Hesse

  Hesse, Hermann, född 2 juli 1877, död 9 augusti 1962, tysk författare, bosatt i Schweiz från 1912, schweizisk medborgare 1923, Nobelpristagare i litteratur 1946.
 10. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.