1. hjullås

  hjullås, sintlås, vapenteknisk konstruktion från början av 1500-talet, i bruk fram till 1700-talet.
 2. sintlås

  sintlås, detsamma som hjullås.
 3. lås

  lås,  avfyrningsinrättning till äldre gevär, med hänsyn till konstruktionen benämnd flintlås, flintsnapplås, hjullås, luntlås eller slaglås.
 4. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).