1. amatörfotografi

  amatörfotografi, hobbyverksamhet som växte fram på 1880-talet då man började fabrikstillverka negativmaterial, de s.k. torrplåtarna.
 2. flamskvävstol

  flamskvävstol, i sin nuvarande utformning en ställning för en lodrätt spänd varp, vars nedre del är fäst vid en rullbar bom, medan de övre varpändarna är knutna vid en rad pinnar, som håller varpen sträckt.
 3. vävning

  vävning, förfarande för tillverkning av tyg, mattor m.m. genom att i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, ett skäl, bildas, i vilken en eller flera korsande trådar införs.
 4. modelljärnväg

  modell`järnväg subst. ~en ~ar ORDLED: mod-ell--järn-väg-en
  Svensk ordbok
 5. fackpress

  fack`press subst. ~en ORDLED: fack--press-en
  Svensk ordbok
 6. uthus

  u`thus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--hus-et
  Svensk ordbok
 7. civil

  civi´l adj. ~t ORDLED: civ-il
  Svensk ordbok