1. ad hoc

  ad hoc, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.
 2. post hoc ergo propter hoc

  post hoc ergo propter hoc, ’efter detta, alltså till följd av detta’, en från logiken hämtad benämning på det felslut som består i att man låter tidsföljd gälla som orsaksföljd.
 3. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, se ad hoc.
 4. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning är en tillfällig lösning; se ad hoc.
 5. Hock

  Hock, engelsk benämning på vin från det tyska distriktet Rheingau.
 6. hocket

  hocket, hocketus, hoquetus, musikterm främst avseende ett skrivsätt i 1200–1300-talens flerstämmighet.
 7. hockohöns

  hockohöns, trädhöns, Cracidae, familj hönsfåglar med ca 45 arter från södra USA till Argentina.
 8. hockerställning

  hockerställning, arkeologisk benämning på avlidens placering i graven: sidoliggande med böjda knän eller sittande med knäna uppdragna mot bröstet.
 9. hochsitz

  hochsitz, detsamma som skjutlave.
 10. Hochschwab

  Hochschwab, berg i mellersta Österrike; för belägenhet se landskarta Österrike.