1. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 2. Homo

  Homo, det vetenskapliga namnet på släktet äkta människor.
 3. Homo sapiens

  Homo sapiens, det vetenskapliga namnet på den anatomiskt moderna människan.
 4. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 5. homo oeconomicus

  homo oeconomicus, den uteslutande ekonomiskt beräknande människan, modellperson, främst i klassisk nationalekonomi, för att illustrera konsekvenser av handlande utifrån egenintresse och vinstbegär.
 6. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 7. homologa kromosomer

  homologa kromosomer, de två kromosomerna i ett kromosompar, varav en erhållits från modern och en från fadern.
 8. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.

 9. Homo neanderthalensis

  Homo neanderthalensis, det vetenskapliga namnet på neandertalmänniskan.
 10. Homo floresiensis

  Homo floresiensis, småväxt, utdöd människoart som levde för mellan 95 000 och 12 000 år sedan.