1. homogen

  homogen (av grekiska homogenēs, ’ av samma släkt, art’, ’besläktad’, av homo- och genos ’art’, ’slag’, ’släkt’) alltigenom lika, likartad.
 2. homogenisering

  homogenisering (av homogen), inom samhällsforskningen metod att minska variationen inom en undersökningsgrupp genom att hålla en eller flera variabler konstanta.
 3. homogent urval

  homogent urval, en form av strategiskt eller selektivt urval.
 4. homogen katalys

  homogen katalys, typ av katalys som sker under inflytande av en katalysator som befinner sig i samma fas som de reagerande ämnena.
 5. homogenisering

  homogenisering (av homogen), inom livsmedelstekniken behandling av bl.a. mjölk varvid stora fettkulor slås sönder så att många små, jämnstora fettkulor bildas.
 6. homogen

  homoge´n adj. ~t ORDLED: homo-gen
  Svensk ordbok
 7. homogen ekvation

  homogen ekvation, ekvation vars konstanta term är noll.
 8. produktionsfaktor

  produktionsfaktor, faktor, produktionsmedel, de olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 9. blandning

  blandning är då flera ämnen förekommer tillsammans.
 10. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.