1. Honshu

  Honshu, Honshū, Hondō, Japans största ö; 231 100 km 2, 105 miljoner invånare (2009).
 2. Honshu–Shikoku-leden

  Honshu–Shikoku-leden, Kojima–Sakaide-leden, en 1988 färdigställd trafikled mellan staden Kojima på den japanska huvudön Honshu och staden Sakaida på ön Shikoku.
 3. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 4. Honor Blackman

  Blackman, Honor, 1925–2020, brittisk skådespelerska.

 5. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 6. hona

  hona, individ av honkön, det kön som producerar honliga gameter, äggceller.
 7. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 9. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 10. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.