1. hoplit

  hoplit, fotsoldat i antikens Grekland.
 2. Hopediamanten

  Hopediamanten, diamant av sällsynt blå färg; vikt: 45,52 carat.
 3. hoppstjärtar

  hoppstjärtar, collemboler, Collembola, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar omkring 9 000 arter, varav ca 300 i Sverige.
 4. hoppspindlar

  hoppspindlar, Salticidae, familj spindlar med världsvid utbredning och cirka 4 500 kända arter (fler än i någon annan spindelfamilj), varav cirka 45 i Sverige.

 5. lindy hop

  lindy hop, jitterbug, amerikansk sällskapsdans, lanserad på 1920-talet och dansad till swingmusik.
 6. hoptvinning

  hoptvinning, engelska entanglement, tyska Verschränkung, sammanflätning, kvantmekaniskt fenomen som innebär att två atomära föremål (som atomer, elektroner och fotoner) är så nära förenade med varandra att de enskilda föremålen inte kan beskrivas var för sig utan att beakta det andra.

 7. hoppkräftor

  hoppkräftor, Copepoda, klass kräftdjur omfattande sju marina och sötvattenslevande ordningar och ett fåtal landlevande arter.
 8. hoppande gen

  hoppande gen, se transposon.

 9. hop

  1hop adv.
  Svensk ordbok
 10. hop

  2hop subst. ~en ~ar ORDLED: hop-en
  Svensk ordbok