1. sanddyn

    sanddyn, kull- eller ryggformad avlagring bildad genom vindens hopsamling av sand, se dyn.
  2. räfsa

    räfsa, handredskap, före jordbrukets mekanisering använt vid slåtter- och skördearbete, numera för trädgårdsarbete (hopsamling av löv och skräp).
  3. räfsa

    1räf`sa subst. ~n räfsor ORDLED: räfs-an
    Svensk ordbok