1. horunge

  horunge, inom den grafiska branschen föråldrad benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida. Se ensamrad.

 2. horunge

  ho`runge subst. ~n horungar ORDLED: hor--ung-en
  Svensk ordbok
 3. Christina Ricci

  Ricci, Christina, född 1980, amerikansk skådespelerska.

 4. ensamrad

  ensamrad, inom den grafiska branschen benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida.

 5. Anjelica Huston

  Huston, Anjelica, född 1951, amerikansk skådespelerska, dotter till John Huston.
 6. Jennifer Jason Leigh

  Leigh (egentligen Morrow), Jennifer Jason, född 1962, amerikansk skådespelerska.

 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.