1. hos

  hos prep.
  Svensk ordbok
 2. hemma-hos-arbete

  hemma-hos-arbete, metod inom socialt arbete som innebär att personal från socialtjänsten genom insatser hemma hos klienten försöker mobilisera dennes egen förmåga.
 3. Marias besök hos Elisabet

  Marias besök hos Elisabet, Marie besökelses dag, festdag i det romersk-katolska kyrkoåret 31 maj, tidigare 2 juli.
 4. Gäst hos verkligheten

  Gäst hos verkligheten, självbiografisk roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1925.

 5. hosor

  hosor, strumpliknande benbeklädnad, använda bl.a. på 1200-talet som alternativ till byxor.
 6. hospis

  hospis, vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen (hospisfilosofi).
 7. hospital

  hospital, ursprungligen barmhärtighetsinrättning för vård av sjuka (särskilt av spetälska; ordet spetälsk är lånat från medellågtyska spetâlesch, spetelesk, till spetâl, spittal ’sjukhus’, av hospital), orkeslösa eller fattiga.
 8. hosta

  hosta, ljudlig, kraftig utstötning av luft från lungorna.
 9. Hosea

  Hosea, en av Gamla Testamentets profeter, huvudperson i Hoseas bok, den ende profet som stammar från det israelitiska nordriket.
 10. hospitalsordnar

  hospitalsordnar, andliga ordnar som uppstod under korstågstiden till hjälp för pilgrimer, fattiga och sjuka, t.ex. Antonitorden och andra Antoniusordnar samt Helgeandsorden.