1. Attia Hosain

  Hosain, Attia, 1913–98, indisk (engelskspråkig) författare.
 2. hosor

  hosor, strumpliknande benbeklädnad, använda bl.a. på 1200-talet som alternativ till byxor.
 3. hos

  hos prep.
  Svensk ordbok
 4. hemma-hos-arbete

  hemma-hos-arbete, metod inom socialt arbete som innebär att personal från socialtjänsten genom insatser hemma hos klienten försöker mobilisera dennes egen förmåga.
 5. Marias besök hos Elisabet

  Marias besök hos Elisabet, Marie besökelses dag, festdag i det romersk-katolska kyrkoåret 31 maj, tidigare 2 juli.
 6. Gäst hos verkligheten

  Gäst hos verkligheten, självbiografisk roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1925.

 7. fjäll

  fjäll, benämning på hårda hudbildningar hos fiskar och kräldjur.
 8. urinblåsa

  urinblåsa, blåsa, vesica urinaria, hos däggdjur inklusive människa organ där urinen från njurarna lagras och varifrån urinröret utgår.
 9. kauliflori

  kauliflori, företeelsen att blommor och frukter hos träd utvecklas på stammar och grövre grenar.
 10. befruktning

  befruktning är när en spermie och en äggcell smälter samman och en ny individ börjar utvecklas.