1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 3. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 4. proton

  proton är kärnan i en väteatom och en av de partiklar som alla atomkärnor är uppbyggda av.

 5. blodomlopp

  blodomlopp, cirkulationssystem hos människa och djur för transport av blod.
 6. elektron

  elektron är en av de partiklar som en atom är uppbyggd av.

 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 9. lever

  lever, hepar, organ hos ryggradsdjur, inklusive människan, som bildas som en förgrenad utbuktning från mag–tarmkanalen och som har ett stort antal funktioner och en dominerande roll i kroppens ämnesomsättning.
 10. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.