1. hot

  hot, kortform för hot jazz.
 2. hot

  2hot [håt´] subst. ~en ORDLED: hot-en
  Svensk ordbok
 3. hot

  3hot [håt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 4. hot

  1hot subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hot-et
  Svensk ordbok
 5. hot lab

  hot lab , laboratorium särskilt byggt och utrustat för arbete med radioaktivt material.
 6. hot dog

  hot dog, benämning på varm korv i bröd.
 7. hot jazz

  hot jazz, äldre benämning på rytmiskt intensiv jazz med tonvikt på improvisation, i motsats till arrangerad musik med jazzinslag avsedd för en bred publik (t.ex. Paul Whiteman).
 8. hot spot

  hot spot, inom geologin annat namn på hetfläck.
 9. hot spot

  hot spot, del av en atomkärna eller nukleon dit energi koncentrerats i en kärnreaktion.
 10. Hot Springs

  Hot Springs, stad och kurort i delstaten Arkansas, USA, 80 km sydväst om Little Rock; 35 600 invånare (2016).