1. hot

  hot, kortform för hot jazz.
 2. olaga hot

  olaga hot, fridsbrott som begås av den som lyfter vapen mot annan eller hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.
 3. hotbild

  hotbild, föreställning om risker (även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en individ eller organisation kan sättas på spel.
 4. hot spot

  hot spot, inom geologin annat namn på hetfläck.
 5. våld eller hot mot tjänsteman

  våld eller hot mot tjänsteman, brott mot allmän verksamhet som innebär att någon med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i dennes myndighetsutövning.

 6. hottentotter

  hottentotter, äldre benämning på khoikhoi-folken i södra Afrika.
 7. hot jazz

  hot jazz, äldre benämning på rytmiskt intensiv jazz med tonvikt på improvisation, i motsats till arrangerad musik med jazzinslag avsedd för en bred publik (t.ex. Paul Whiteman).
 8. Hot Lips Page

  Page, Oran (”Hot Lips”), 1908–54, amerikansk jazzmusiker (trumpetare och sångare). P. spelade hos bl.a. Bennie Moten (1930–35) och Artie Shaw (1941–42), då han inte ledde egna band eller var soloartist.

 9. hot spot

  hot spot, del av ett med radioaktivitet kontaminerat område från vilken strålningen är högre än från omgivningen.
 10. hotade arter

  hotade arter, arter vilka löper påtaglig risk (≥10 % inom 100 år) att dö ut inom ett område (ofta ett land) eller globalt.