1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 4. Narnia

  Narnia, sagorike i en serie romaner för barn och ungdomar av C.S. Lewis.
 5. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 8. hot jazz

  hot jazz, äldre benämning på rytmiskt intensiv jazz med tonvikt på improvisation, i motsats till arrangerad musik med jazzinslag avsedd för en bred publik (t.ex. Paul Whiteman).
 9. hot spot

  hot spot, inom geologin annat namn på hetfläck.
 10. hotade arter

  hotade arter, arter vilka löper påtaglig risk (≥10 % inom 100 år) att dö ut inom ett område (ofta ett land) eller globalt.