1. hudandning

  hudandning, utbyte av andningsgaser genom hudceller.
 2. hud

  hud, det organ som utgör kroppens skyddande skikt mot omvärlden.
 3. al-Hudayda

  al-Hudayda, al-Ḥudayda, hamnstad i sydvästra Jemen; 471 200 invånare (2010).

 4. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 7. flodhäst

  flodhäst, Hippopotamus amphibius, art i familjen flodhästar.
 8. hudavskrapning

  hudavskrapning, exkoriation , uppruggning eller avskavning av hudens ytliga lager.
 9. al-Hudaybiya

  al-Hudaybiya, ort ca 15 km söder om Mekka, där Muhammed ingick ett avtal med stammen Quraysh (628), trots att muslimerna hindrades från att göra vallfärd.
 10. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.