1. hudandning

  hudandning, utbyte av andningsgaser genom hudceller.
 2. hud

  hud, det organ som utgör kroppens skyddande skikt mot omvärlden.
 3. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 4. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 5. hudavskrapning

  hudavskrapning, exkoriation , uppruggning eller avskavning av hudens ytliga lager.
 6. flodhäst

  flodhäst, Hippopotamus amphibius, art i familjen flodhästar.
 7. alfastrålning

  alfastrålning, strålning som utgörs av alfapartiklar, dvs. atomkärnor av helium (med två protoner och två neutroner), och som kan utsändas från främst tunga, radioaktiva atomkärnor (se alfasönderfall).
 8. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 9. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 10. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.