1. hud

  hud, det organ som utgör kroppens skyddande skikt mot omvärlden.
 2. hudsjukdomar

  hudsjukdomar, dermatologiska sjukdomar .
 3. hudsinne

  hudsinne, känselsinne för beröring, tryck, smärta och temperatur.
 4. Hudson Bay

  Hudson Bay, innanhav i Kanada som har förbindelse med Norra ishavet och, via Hudsonsundet, med Labradorhavet och Atlanten.

 5. Hudson’s Bay Company

  Hudson’s Bay Company, Toronto, kanadensiskt handelsföretag.

 6. Hudsonfloden

  Hudsonfloden, engelska Hudson River, flod i delstaten New York, nordöstra USA; ca 500 km lång, 32 400 km 2 avrinningsområde.
 7. hudstyng

  hudstyng, Hypodermatidae , familj parasiterande flugor som är utbredd i Eurasien och har några arter i Afrika och en (renstyng) i Nordamerika; oxstyng har med människans hjälp fått nästan världsvid utbredning.
 8. hudskelett

  hudskelett, skelett som bildas av huden. Hit hör kutikulan hos leddjuren och kalkskelettet hos tagghudingarna.
 9. hudstrykning

  hudstrykning, äldre benämning på prygel på bara kroppen med spö, ris, knutpiska eller annat likartat gissel.
 10. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.