1. huggorm

  huggorm är Sveriges enda giftiga orm.
 2. hug

  hug (fornsv. hugher, hogher), sinne, mod, håg, tanke; en sidoform till håg.
 3. HUGO

  HUGO, The Human Genome Organisation, internationell sammanslutning av forskare som medverkade i det s.k. humana genomprojektet, HGP, vars syfte var att fullständigt kartlägga och avläsa innehållet i människans arvsmassa.
 4. huggormar

  huggormar, Viperidae, familj kräldjur med ca 200 giftiga arter över hela världen, utom Australien.
 5. Hugin och Munin

  Hugin och Munin, Odens två korpar i fornnordisk religion.

 6. hugenotter

  hugenotter, benämning på protestanterna i Frankrike (från ca 1550).
 7. Hugo Ball

  Ball, Hugo, 1886–1927, tysk författare, ursprungligen skådespelare och regissör.
 8. Hugo Grotius

  Grotius, Hugo (nederländska Huig de Groot),1583–1645, nederländsk humanist.
 9. Hugo Alfvén

  Alfvén, Hugo, född 1 maj 1872, död 8 maj 1960, tonsättare och dirigent, framstående företrädare för nationalromantiken i svensk musik.
 10. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.