1. hugsvala

    hu`gsvala verb ~de ~t ORDLED: hug--sval-ar SUBST.: hugsvalande; hugsvalan, hugsvalelse
    Svensk ordbok
  2. paraklet

    paraklet, i Johannesevangeliet 14–16 benämning på den heliga Anden ( Parakleten) som Jesus skall sända efter fullbordad gärning.