1. huk

  huk subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Blåvands Huk

  Blåvands Huk, Danmarks västligaste punkt, 8°4′2″ på Jylland, cirka 30 km nordväst om Esbjerg.
 3. Hukuntsi

  Hukuntsi, stad i sydvästra Botswana; för belägenhet se landskarta Botswana.
 4. Hukou

  Hukou , ett mäktigt vattenfall i Huang He (Gula Floden) i Kina, på gränsen mellan provinserna Shanxi och Shaanxi.
 5. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 6. huka

  hu`ka verb ~de ~t ORDLED: huk-ar SUBST.: hukande, hukning
  Svensk ordbok
 7. fågelperspektiv

  fågelperspektiv, något som ses ovanifrån.

 8. Jönssonligan

  Jönssonligan, serie filmer om en fumlig förbrytarliga, inledd 1981 med Varning för Jönssonligan i regi av Jonas Cornell.
 9. Hookes lag

  Hookes lag, grundläggande sats inom elasticitetsteorin, hållfasthetsläran och urverkstekniken.
 10. Ulf Brunnberg

  Brunnberg, Ulf, född 1947, skådespelare och producent.