1. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 2. humankapital

  humankapital, human resources, HR, människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård.
 3. humanism

  humanism, i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning av människans väsen.
 4. humanitär rätt

  humanitär rätt, regelkomplex inom folkrätten.
 5. humoralpatologi

  humoralpatologi, lära med ursprung i antiken enligt vilken kroppens och själens sjukdomar orsakas av störningar i jämvikten mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla.
 6. human relations-skolan

  human relations-skolan, riktning inom arbetssociologin som framhäver socialpsykologiska faktorers betydelse för produktivitet.
 7. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 8. humaniora

  humaniora, en i Tyskland och Skandinavien använd benämning på de humanistiska vetenskaperna, från början motsvarande renässansens ” studia humanitatis” (se humanism).
 9. Human Rights Watch

  Human Rights Watch, oberoende internationell människorättsorganisation som verkar för starkare skydd för mänskliga fri- och rättigheter.

 10. Human Development Index

  Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling, se HDI.