1. humanistisk psykologi

  humanistisk psykologi, en rörelse som under 1950-talet började växa fram ur ett missnöje med det naturvetenskapliga synsätt som dominerat bl.a. behaviorismen och delar av psykoanalysen.
 2. humanistisk linje

  humanistisk linje, tidigare treårig studieförberedande linje i gymnasieskolan.
 3. humanistisk

  humanis´tisk adj. ~t ORDLED: hum-an-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. humanistisk sektion

  humanistisk sektion, underavdelning inom humanistisk fakultet.
 5. humanistisk fakultet

  humanistisk fakultet, beteckning på verksamhetsområdet för humanistisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
 6. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 7. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, f.d. statlig myndighet med uppgift att stödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och teologi.
 8. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 9. new age

  new age, samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970–90-talen.
 10. humanistiska vetenskaper

  humanistiska vetenskaper, ämnen som tillhör humanistisk fakultet.