1. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 2. hund

  hund, medeltida förvaltningsområde, se hundare.
 3. hundar

  hundar, se hund och FCI.
 4. hunddjur

  hunddjur är en familj rovdjur.
 5. röda hund

  röda hund är en smittsam sjukdom som orsaks av ett virus.
 6. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.
 7. hundra dagarna

  hundra dagarna kallas den period under 1815 då Napoleon I åter hade makten i Frankrike.
 8. hundare

  hundare, hund, förvaltnings- och rättsområde i landskapen i Svealand före mitten av 1300-talet.
 9. hundraser

  hundraser, se hund och för en fullständig förteckning över alla erkända hundraser se FCI.
 10. Hundra år av ensamhet

  Hundra år av ensamhet, Cien años de soledad, roman av den colombianske författaren Gabriel García Márquez, utgiven 1967.