1. hungrig

  hung`rig adj. ~t ORDLED: hungr-ig
  Svensk ordbok
 2. hungra

  hung`ra verb ~de ~t ORDLED: hungr-ar SUBST.: hungrande; hunger
  Svensk ordbok
 3. tempusföljd

  tempusföljd, consecutio temporum , det förhållandet att tempusvalet i en underordnad sats avhänger av tempus i en överordnad sats.
 4. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 5. desiderativ

  desiderativ, språkvetenskaplig term för en satstyp som anger önskan ( Om jag bara hade en häst! Måtte han klara sig!).
 6. vampyrfilm

  vampyrfilm, undergenre inom skräckfilmen med vampyrer som huvudsakligt skräckelement.

 7. hunger

  hunger är den sugande känsla som uppstår då kroppen behöver mat.
 8. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 9. Ciro Alegría

  Alegría, Ciro, 1909–67, peruansk författare.
 10. Wilhelm Raabe

  Raabe, Wilhelm, 1831–1910, tysk författare.