1. hus

  hus är en byggnad med minst ett rum, som används som bostad, skola, affär eller på annat sätt.
 2. hus

  hus, astrologisk term, se astrologi.
 3. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 4. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 5. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.
 6. husförhör

  husförhör, förhör som prästen skulle hålla enligt Kyrkolagen 1686 och Konventikelplakatet 1726, men inte med i kyrkoordningen från 1999.

 7. husrannsakan

  husrannsakan, husundersökning, inom straffprocessen använt tvångsmedel som innebär rätt att om så krävs med våld ta sig in i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att få tag i dels föremål som tagits i beslag eller som utgör spår eller bevis av betydelse i utredningen (reell husrannsakan), dels person som ska gripas, hämtas eller bli föremål för vissa andra tvångsåtgärder (personell husrannsakan).
 8. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 9. HUS

  HUS, medicinsk term: förkortning för hemolytiskt uremiskt syndrom.
 10. hus

  hus, husblosstör, beluga, Huso huso, art i familjen störfiskar.