1. hus

  hus, byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden för allehanda mänskliga aktiviteter.
 2. hus

  hus, astrologisk term, se astrologi.
 3. hus

  hus, medeltida benämning på borg eller slott.
 4. HUS

  HUS, medicinsk term: förkortning för hemolytiskt uremiskt syndrom.
 5. hus

  hus, husblosstör, beluga, Huso huso, art i familjen störfiskar.

 6. hus

  hus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en, åld. dativ ~e ORDLED: hus-et
  Svensk ordbok
 7. Jan Hus

  Hus, Jan, tysk namnform Johannes Huss, född ca 1371, död 6 juli 1415, tjeckisk teolog och reformator.
 8. monteringsfärdiga hus

  monteringsfärdiga hus, se elementbyggnad.
 9. Alsnö hus

  Alsnö hus, ruin av medeltida kungapalats på Adelsö i Mälaren.
 10. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.