1. hustavlan

  hustavlan, det avsnitt i Luthers Lilla katekes som med ideologisk bakgrund i läran om de tre stånden (läro- eller andliga ståndet, politiska ståndet och hushållsståndet) reglerar husfolkets inbördes förpliktelser mot varandra.
 2. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 3. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 4. Louis De Geer

  De Geer, Louis, född 18 juli 1818, död 24 september 1896, friherre, ämbetsman och politiker, ledamot av Svenska Akademien från 1862; jämför släktartikel De Geer.