1. hustavlan

  hustavlan, det avsnitt i Luthers Lilla katekes som med ideologisk bakgrund i läran om de tre stånden (läro- eller andliga ståndet, politiska ståndet och hushållsståndet) reglerar husfolkets inbördes förpliktelser mot varandra.
 2. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 3. Louis De Geer

  De Geer, Louis, född 18 juli 1818, död 24 september 1896, friherre, ämbetsman och politiker, ledamot av Svenska Akademien från 1862; jämför släktartikel De Geer.
 4. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.