1. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 2. husandakt

  hu`sandakt subst. ~en ~er ORDLED: hus--an-dakt-en
  Svensk ordbok
 3. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 4. Syréens sånger

  Syréens sånger, benämning på den sångsamling, ”Christelig sång-bok till bruk vid enskild husandakt”, som bokhandlaren i Karlskrona Peter Håkansson Syréen (1776–1830) gav ut 1826.
 5. gårdskors

  gårdskors, ringformat träkors som enligt traditionen utmärkte de gårdar på Gotland som först kristnades.
 6. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 7. Hilding Pleijel

  Pleijel, Hilding, 1893–1988, teolog, professor i kyrkohistoria i Lund 1938–60; kusin till Henning Pleijel.
 8. postilla

  postilla, samling av bibelförklaringar eller predikningar, ofta en årgång utläggningar av bibeltexter, ordnade efter kyrkoåret.
 9. konventikelplakatet

  konventikelplakatet, kunglig förordning av 12 januari 1726 som förbjöd och straffbelade konventiklar i den mån dessa inte kunde anses som husandakt.
 10. bibelläsning

  bibelläsning i form av recitation i gudstjänsten var det vanligaste sättet att förmedla bibeltexter så länge böcker var sällsynta och läskunnigheten begränsad.