1. hus

  hus, byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden för allehanda mänskliga aktiviteter.
 2. hus

  hus, astrologisk term, se astrologi.
 3. HUS

  HUS, medicinsk term: förkortning för hemolytiskt uremiskt syndrom.
 4. hus

  hus, medeltida benämning på borg eller slott.
 5. husar

  husar, ryttarsoldat av visst slag.

 6. husor

  husor, huskvalster , Glycyphagus domesticus, art i gruppen förrådskvalster.
 7. hus

  hus, husblosstör, beluga, Huso huso, art i familjen störfiskar.

 8. husa

  hu`sa subst. ~n husor ORDLED: hus-an
  Svensk ordbok
 9. husar

  husa´r subst. ~en ~er ORDLED: hus-ar-en
  Svensk ordbok
 10. huslig

  hu`slig adj. ~t ORDLED: hus-lig
  Svensk ordbok