1. hushållning

  hu`shållning subst. ~en ORDLED: hus--håll-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Aktiv hushållning

  Aktiv hushållning, statlig byrå för konsumentupplysning, inrättad 1940 som en del av den statliga kristidsförvaltningen under andra världskriget.
 3. hushållningssällskap

  hushållningssällskap, länsvis organiserad sammanslutning med syfte att genom att utveckla och förmedla kunskaper verka för en levande landsbygd med konkurrenskraftiga näringar.
 4. Hushållningssällskapens förbund

  Hushållningssällskapens förbund, samarbets- och förhandlingsorgan för hushållningssällskapen med avseende på personalorganisationer och centrala uppdragsgivare.
 5. hushållningssällskap

  hu`shållningssällskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hus-håll-nings--säll-skap-et
  Svensk ordbok
 6. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 7. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 8. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.
 9. grundläggande hushållningsbestämmelser

  grundläggande hushållningsbestämmelser är en del av bestämmelserna inom naturresurslagen.
 10. Finska Hushållningssällskapet

  Finska Hushållningssällskapet, grundat 1797 i Åbo, ett av de äldsta av de hushållningssällskap som tillkom inom det dåvarande Sveriges gränser.