1. huvudförhandling

  huvudförhandling, inom processrätten benämning på den avslutande samlade förhandlingen mellan parterna inför domstolen.

 2. huvudlad

  huvudlad, huvudband, prydnadsband runt huvudet, buret av den ogifta kvinnan.
 3. huvudorganisation

  huvudorganisation, centralorganisation, topporganisation, central sammanslutning på riksnivå av förbund av arbetsgivare eller arbetstagare.
 4. huvudverb

  huvudverb, verb som har full betydelse.
 5. huvudstad

  huvudstad, i allmänhet den ort där ett lands regering, parlament och huvuddelen av statsförvaltningen är belägna.
 6. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 7. huvud

  huvud, framdelen hos de flesta bilateralsymmetriska frilevande djur, med ögon och andra sinnesorgan samt hjärna och oftast munnapparat.
 8. huvudbetoning

  huvudbetoning, huvudtryck, den starkaste framhävningsgraden hos en stavelse i ett ord.
 9. huvudkläde

  huvudkläde, huvudduk, vardagligt huckle, kvinnlig huvudbonad, vanligen ett kvadratiskt tyg, vikt och knutet om huvudet på olika sätt, i bruk från forntiden och fram till 1900-talet, ofta buret i avsikt att dölja håret.
 10. huvudsats

  huvudsats, sats som inte är underordnad en annan sats.