1. Tokyoprocessen

  Tokyoprocessen, krigsförbrytarprocess mot ledande krigsansvariga japanska politiker och militärer i Tokyo 1946–48.

 2. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 3. Hideki Tojo

  Tojo, Hideki, japanska Tōjō Hideki, 1884–1948, japansk militär (general 1940), politiker, premiärminister 1941–44, samtidigt inrikesminister och krigsminister (från 1940).
 4. Bokföringsnämnden

  Bokföringsnämnden, BFN, statlig myndighet som inrättades i samband med tillkomsten av 1976 års bokföringslag.
 5. Arbetarskyddsstyrelsen

  Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, tidigare den centrala myndigheten för arbetarskyddsfrågor.
 6. huvudman

  huvudman, inom förvaltningsrätten benämning på den som bär huvudansvaret för en verksamhet eller en institution.
 7. Nils Gustav Rosén

  Rosén, Nils Gustav, 1907–93, ämbetsman, son till Gustav Rosén.
 8. Christian Pineau

  Pineau, Christian, 1904–95, fransk politiker (socialist).
 9. Nikolaj Voznesenskij

  Voznesenskij, Nikolaj, 1903–50, sovjetisk politiker.
 10. tågvärd

  tågvärd, konduktör, tågmästare, järnvägstjänsteman på resandetåg.