1. huvudstupa

  huvudstupa [hu`v- äv. huv`-] adv. ORDLED: huvud--stupa
  Svensk ordbok
 2. kryoprecipitat

  kryoprecipitat, köldutfällt material, inom medicinen benämning på proteiner i blodplasma som vid nedkylning fälls ut i fast form.
 3. handlöst

  han`dlöst adv. ORDLED: hand--löst
  Svensk ordbok
 4. kav

  kav adv.
  Svensk ordbok
 5. framstupa

  fram`stupa adv. ORDLED: fram--stupa
  Svensk ordbok
 6. stupa

  1stu`pa verb ~de äv. stöp, ~t, pres. ~r ORDLED: stup-ar SUBST.: stupande, stupning
  Svensk ordbok
 7. ramla

  ram`la verb ~de ~t ORDLED: raml-ar SUBST.: ramlande
  Svensk ordbok