1. hy

  hy subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. musch

  musch, mouche, modedetalj från 1700-talet, bestående av ett litet svart tygplåster i form av t.ex. en halvmåne eller ett hjärta, avsett att fästas i ansiktet eller på barmen för att framhäva bärarens vita hy.
 3. Adam Small

  Small, Adam, född 1936, sydafrikansk (afrikaansspråkig) författare.
 4. andragradsyta

  andragradsyta, yta som i analytisk geometri har en ekvation av typen
  Ax 2+ By 2+ Cz 2+2 Dxy+2 Exz+2 Fyz+ Gx+ Hy+ Mz+ N = 0.
 5. Rosalba Carriera

  Carriera, Rosalba, 1675–1757, italiensk konstnär som lanserade och utvecklade pastellmåleriet.
 6. Karl-Alfred

  Karl-Alfred, engelska Popeye, amerikansk seriefigur.
 7. pink puffer

  pink puffer, inom medicinen benämning på andfådd person med flämtande andning och skär hy.
 8. Wilsons sjukdom

  Wilsons sjukdom, hepatolentikulär degeneration, ovanlig, i regel ärftlig sjukdom som ger vävnadsundergång (degeneration) framför allt i levern och hjärnan.
 9. urin

  urin, hos djur utsöndringsprodukten från vissa exkretionsorgan, t.ex. njurar och malpighiska rör.
 10. hyperfunktion

  hyperfunktion, inom matematiken ett slags generaliserad funktion, införd av Mikio Sato 1958.