1. hyalin

  hyalin (av grekiska hyalinos ’av glas’, till hyalos ’glas’), term använd om strukturer som vid ljusmikroskopisk undersökning av ett vävnadssnitt, färgat med eosin eller liknande färgämne, framträder som ett homogent, ”glasliknande”, rosa- eller rödfärgat material.
 2. hyalina membraner

  hyalina membraner, benämning på de strukturlösa membraner som vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd klär insidan av de minsta luftrörskapillärerna (terminala bronkioli) samt väggarna i lungblåsorna och deras gångar (alveoler och alveolgångar).
 3. fjädergräs

  fjädergräs, Stipa , släkte gräs med ca 150 fleråriga arter i tropiska och tempererade, oftast torra trakter.
 4. Kimmelstiel–Wilsons lesion

  Kimmelstiel–Wilsons lesion, nodulär glomeruloskleros, en av de sjukliga förändringar i njurarna som kan uppträda hos personer med långvarig diabetes, framför allt av typ 1.
 5. RDS

  RDS, IRDS, (infant) respiratory distress syndrome, andningssviktsyndrom, sjukdom med svår andningsstörning hos nyfödda, särskilt för tidigt födda (prematura) barn.
 6. Diaphanidae

  Diaphanidae, det vetenskapliga namnet på en familj marina bakgälade snäckor med två arter i svenska vatten.
 7. cylindruri

  cylindruri, förekomst av avlånga, mikroskopiskt påvisbara cylinderformade bildningar i urinen.