1. hybris

  hybris (grekiska), i den antika grekiska världen beteckning för sådant övermod som försökte överskrida gränsen mellan gudar och människor; okunskap om individens plats i världsordningen.
 2. hybris

  hy´bris subst., best. f. ~ el. ~en ORDLED: hybr-is-en
  Svensk ordbok
 3. Nemesis

  Nemesis, grekisk gudinna eller demon som personifierade hämnd och straff, särskilt för hybris, övermod gentemot gudarna.
 4. sofrosyne

  sofrosyne, måttfullhet, besinning, en av de centrala mänskliga dygderna i grekisk filosofi.
 5. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 6. Herman Melville

  Melville, Herman, född 1 augusti 1819, död 28 september 1891, amerikansk författare.
 7. Valentinos

  Valentinos, Valentinus, kristen gnostiker från Alexandria, verksam i Rom 138–165, död på Cypern.
 8. grekisk religion

  grekisk religion är religionen i de grekiska områdena under antiken mellan 800 före Kristus och 500 efter Kristus.
 9. hybrid

  1hybri´d subst. ~en ~er ORDLED: hybr-id-en
  Svensk ordbok
 10. övermod

  ö`vermod subst. ~et ORDLED: över--mod-et
  Svensk ordbok